Altın Oran Nedir ?

Written by admin on Mart 27th, 2011. Posted in Basından

Mısır’daki piramitler, Mimar Sinan’ın eserleri Leonardo da Vinci’nin Mona Lisa adlı tablosu, ay çiçeğindeki çekirdekler , salyangoz, çam kozalağı, insan vücudu, DNA, kar kristalleri, deniz kabukları, ve uzay arasındaki ortak özellik nedir?
Cevabı çok basit: ALTIN ORAN = 1,618

Bu esrarlı sayıyı sizin için araştırdık, çıkacak sonuca çok şaşıracaksınız.
altın oran

Mimar Sinan; Mimar Sinan’ın da bir çok eserinde bu altın oran görülmektedir. Mesela Süleymaniye ve Selimiye Camileri’nin minarelerinde bu oran görülmektedir.
Bu esrarlı sayıyı sizin için araştırdık, çıkacak sonuca çok şaşıracaksınız.
altın oran

Papatya Çiçeği;
Papatya Çiçeğinde de ayçiçeğinde olduğu gibi bir altın oran mevcuttur.
altın oran

Tavşan; İnsan kafasında olduğu gibi tavşanda da aynı özellik vardır.
altın oran

Altın Oran ve Milattan Önce yapılan Mısır Piramitleri; Her bir piramidin tabanının yüksekliğine oranı evet yine altın oranı veriyor
altın oran

Tüm bunların ortak özellikleri kendi ölçülerindeki, aynı denge yasaları çevresinde benzer oranlara sahip olmalarıdır. Bu orana ise altın oranı adı verilmektedir. Altın oran Fibonacci isimli İtalyan matematikçinin bulduğu bir dizi sayıdır. Bu sayılar Fibonacci sayıları olarak da adlandırılmaktadır.

altın oran

Leonardo da Vinci ve Corbusier tasarımlarını yaparken altın orana göre belirlenmiş insan vücudunu ölçü almışlardır. Günümüz mimarlarının en önemli başvuru kitaplarından biri olan Neufert’te de altın orana göre belirlenmiş insan vücudu temel alınmaktadır
altın oran

İnsan bedeninde Altın Oran;

İnsan Bedeninin çeşitli kısımları arasında var olduğu öne sürülen ve yaklaşık altın oran değerlerine uyan “ideal” orantı ilişkileri genel olarak bir şema halinde gösterilmektedi

altın oran

İnsan vücudunda altın orana verilebilecek ilk örnek;

göbek ile ayak arasındaki mesafe 1 birim olarak kabul edildiğinde, insan boyunun 1,618′e denk gelmesidir. Bunun dışında vücudumuzda yer alan diğer bazı altın oranlar şöyledir:

Parmak ucu-dirsek arası / El bileği-dirsek arası,
Omuz hizasından baş ucuna olan mesafe / Kafa boyu,
Göbek-baş ucu arası mesafe / Omuz hizasından baş ucuna olan mesafe, Göbek-diz arası / Diz-ayak ucu arası.
altın oran

İnsan elinde Altın Oran;
Parmaklarımız üç boğumludur. Parmağımızın tam boyunun İlk iki boğuma oranı altın oranı yani 1.68 sayısını veriyor. Yalnız bu kural baş parmağımız dışındaki parmaklarımızda geçerlidir. Ve orta parmağımızın serçe parmağımıza oranı da bize altın oranı vermektedir.
altın oran

İnsan yüzünde Altın Oran;
İnsan yüzünde de Altın oranı görmekteyiz.Yüzde görülen altın oranın elde görülen altın oran gibi ölçümü yapılamamaktadır. Çünkü yüzdeki altın oran bilim adamları ve sanatkarların beraberce kabul ettikleri “ideal bir insan yüzü” için geçerlilik göstermektedir.
altın oran

Fotoğrafta ise dişlerin birbirleri arasındaki Altın oranı görmekteyiz. Uzun çizgilerin kısa çizgiye oranı altın orana denk gelmektedir. Bunlar bir dişçinin dikkate alabileceği en ideal oranlardır.
altın oran

Bunların dışında insan yüzünde yer alan başka altın oranlarda bulunmaktadır;

Yüzün boyu / Yüzün genişliği,
Dudak- kaşların birleşim yeri arası / Burun boyu,
Yüzün boyu / Çene ucu-kaşların birleşim yeri arası,
Ağız boyu / Burun genişliği,
Burun genişliği / Burun delikleri arası,
Göz bebekleri arası / Kaşlar arası. Bizlere altın oranı vermektedir.
altın oran

Akciğerlerdeki Altın Oran;
Akciğeri oluşturan bronş ağacı, asimetrik bir yapıdadır. Örneğin soluk borusu biri uzun birisi de kısa olmak üzere iki bronşa ayrılmaktadır. Ve buradaki bölünmeler asimetrik bir yapıdadır. Bu bölünmelerin hepsinde kısa bronşun uzun bronşa olan oranı bize Altın oranı vermektedir. (1,68)
altın oran

Altın Dikdörtgen ve Sarmallardaki Tasarım;
Uzun kenarı 1,618 birim kısa kenarı 1 birim olan bir dikdörtgen altın dikdörtgendir. Bu dikdörtgenin kısa kenarının tamamını kenar kabul eden bir kare ve hemen ardından karenin iki köşesi arasında bir çeyrek çember çizelim. Kare çizildikten sonra yanda kalan küçük bir kare ve çeyrek çember çizip bunu asıl dikdörtgenin içinde kalan tüm dikdörtgenler için yapalım. Bunu yaptığınızda karşınıza bir sarmal çıkacaktır. Doğada bu sarmallara ayçiçeği ya da kozalaklardaki dizilimleri örnek olarak verebiliriz.
altın oran

Deniz kabuklarındaki tasarım;

Deniz kabuklarındaki eşsiz tasarımı inceleyen bilim adamları Bir deniz kabuğunun büyüme sürecinde, aynı ve değişmez orantılara bağlı olarak genişlemesi ve uzamasından yola çıkarak deniz kabuğundaki orantıların altın oranı verdiği görülmektedir.
altın oran

İşitme ve Denge Organında Altın Oran;

İnsanın iç kulağında yer alan Cochlea (Salyangoz) ses titreşimlerini aktarma işlevini görür. İçi sıvı dolu olan bu kemiksi yapı, içinde altın oran barındıran _=73 derece 43´ sabit açılı logaritmik sarmal formundadır.
altın oran

Sarmal Formda Gelişen Boynuzlar ve Dişler;

Filler ile soyu tükenen mamutların dişleri, aslanların tırnakları ve papağanların gagalarında, örümcek ağlarının sarmal bir yay şeklinde yapılandığını görmekteyiz, burada da altın orana rastlanır. Eperia örümceği de ağını daima logaritmik sarmal şeklinde örer.
altın oran

Mikrodünyada Altın Oran;

Geometrik şekillerde üçgen, kare beşgen ve altıgende altın kuralını gördüğümüz gibi. Bu saydığımız şekiller değişik şekillerde biraraya gelerek yeni üç boyutlu geometrik şekiller oluşturmaktadırlar ve bu oluşan şekillerde de altın oranı görülmektedir…
altın oran

Dodekahedron ile ikosahedron, tek hücreli deniz yaratıkları olan ışınlıların silisten yapılma iskeletlerinde de ortaya çıkar.
altın oran

DNA’da Altın Oran;
Canlıların tüm fiziksel özelliklerinin kodlandığı DNA’larda da bir orantı mevcuttur. İşte bu orantılarda altın orana dayandırılmaktadır. DNA’lardaki iki sarmal içerisindeki uzunluğun oranı bize altın oranı vermektedir.

altın oran

Uzayda Altın Oran;
Evrende, yapısında altın oran barındıran birçok spiral galaksi bulunur.

altın oran

Kar Kristallerinde Altın Oran;
Kar kristallerinde de altın oranlarr mevcuttur.Üzerinde birçok matematiksel deneyler yapılan kar kristallerine çıplak gözle bile baktığımızda kısalı uzunlu kollarında altın oranı görebilmekteyiz.

altın oran

Fizikte altın oran;

Her alanda olduğu gibi fizikte de altın oranı görebiliyoruz. Örnek olarak cam tabakalarla yapılan deneyde ortaya çıkan ışıkların birbirine olan oranını verebiliriz.
altın oran

Kaynak: Sabah.com.tr

Tags: , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

Slideshow by webdesign